Winter - Musashino, Tokyo
       
     
Spring - Suginami, Tokyo
       
     
Winter - Nishi, Kumamoto
       
     
Spring - Koto, Tokyo
       
     
Spring - Shibuya, Tokyo
       
     
Fall - Koto, Tokyo
       
     
Summer - Nakano, Tokyo
       
     
Winter - Nakano, Tokyo
       
     
Spring - Shinjuku, Tokyo
       
     
Spring - Hakata, Fukuoka
       
     
Winter - Chuou, Tokyo
       
     
Spring - Chuou, Fukuoka
       
     
Spring - Chiyoda, Tokyo
       
     
Winter - Chuou, Tokyo
       
     
Spring - Sumida, Tokyo
       
     
Summer - Sugimani, Tokyo
       
     
Spring - Kamakura, Kanagawa
       
     
Winter - Chuou, Tokyo
       
     
Spring - Shimabara, Nagasaki
       
     
Spring - Koto, Tokyo
       
     
Summer - Chiyoda, Tokyo
       
     
Fall - Sugimani, Tokyo
       
     
Summer - Karuizawa, Nagano
       
     
Spring - Shinjuku, Tokyo
       
     
Summer - Koto, Tokyo
       
     
Summer - Karuizawa, Nagano
       
     
Spring - Suginami, Tokyo
       
     
Fall - Suginami, Tokyo
       
     
Fall - Sumida, Tokyo
       
     
Summer - Karuizawa, Nagano
       
     
Winter - Ohta, Tokyo
       
     
Spring - Mitaka, Tokyo
       
     
Spring - Suginami, Tokyo
       
     
Winter - Suginami, Tokyo
       
     
Spring - Shinjuku, Tokyo
       
     
Winter - Koto, Tokyo
       
     
Spring - Kamakura, Kanagawa
       
     
Spring - Shibuya, Tokyo
       
     
Spring - Suginami, Tokyo
       
     
Winter - Kita, Tokyo
       
     
Spring - Katsushika, Tokyo
       
     
Winter - Suginami, Tokyo
       
     
Winter - Suginami, Tokyo
       
     
Winter - Musashino, Tokyo
       
     
Winter - Musashino, Tokyo
Spring - Suginami, Tokyo
       
     
Spring - Suginami, Tokyo
Winter - Nishi, Kumamoto
       
     
Winter - Nishi, Kumamoto
Spring - Koto, Tokyo
       
     
Spring - Koto, Tokyo
Spring - Shibuya, Tokyo
       
     
Spring - Shibuya, Tokyo
Fall - Koto, Tokyo
       
     
Fall - Koto, Tokyo
Summer - Nakano, Tokyo
       
     
Summer - Nakano, Tokyo
Winter - Nakano, Tokyo
       
     
Winter - Nakano, Tokyo
Spring - Shinjuku, Tokyo
       
     
Spring - Shinjuku, Tokyo
Spring - Hakata, Fukuoka
       
     
Spring - Hakata, Fukuoka
Winter - Chuou, Tokyo
       
     
Winter - Chuou, Tokyo
Spring - Chuou, Fukuoka
       
     
Spring - Chuou, Fukuoka
Spring - Chiyoda, Tokyo
       
     
Spring - Chiyoda, Tokyo
Winter - Chuou, Tokyo
       
     
Winter - Chuou, Tokyo
Spring - Sumida, Tokyo
       
     
Spring - Sumida, Tokyo
Summer - Sugimani, Tokyo
       
     
Summer - Sugimani, Tokyo
Spring - Kamakura, Kanagawa
       
     
Spring - Kamakura, Kanagawa
Winter - Chuou, Tokyo
       
     
Winter - Chuou, Tokyo
Spring - Shimabara, Nagasaki
       
     
Spring - Shimabara, Nagasaki
Spring - Koto, Tokyo
       
     
Spring - Koto, Tokyo
Summer - Chiyoda, Tokyo
       
     
Summer - Chiyoda, Tokyo
Fall - Sugimani, Tokyo
       
     
Fall - Sugimani, Tokyo
Summer - Karuizawa, Nagano
       
     
Summer - Karuizawa, Nagano
Spring - Shinjuku, Tokyo
       
     
Spring - Shinjuku, Tokyo
Summer - Koto, Tokyo
       
     
Summer - Koto, Tokyo
Summer - Karuizawa, Nagano
       
     
Summer - Karuizawa, Nagano
Spring - Suginami, Tokyo
       
     
Spring - Suginami, Tokyo
Fall - Suginami, Tokyo
       
     
Fall - Suginami, Tokyo
Fall - Sumida, Tokyo
       
     
Fall - Sumida, Tokyo
Summer - Karuizawa, Nagano
       
     
Summer - Karuizawa, Nagano
Winter - Ohta, Tokyo
       
     
Winter - Ohta, Tokyo
Spring - Mitaka, Tokyo
       
     
Spring - Mitaka, Tokyo
Spring - Suginami, Tokyo
       
     
Spring - Suginami, Tokyo
Winter - Suginami, Tokyo
       
     
Winter - Suginami, Tokyo
Spring - Shinjuku, Tokyo
       
     
Spring - Shinjuku, Tokyo
Winter - Koto, Tokyo
       
     
Winter - Koto, Tokyo
Spring - Kamakura, Kanagawa
       
     
Spring - Kamakura, Kanagawa
Spring - Shibuya, Tokyo
       
     
Spring - Shibuya, Tokyo
Spring - Suginami, Tokyo
       
     
Spring - Suginami, Tokyo
Winter - Kita, Tokyo
       
     
Winter - Kita, Tokyo
Spring - Katsushika, Tokyo
       
     
Spring - Katsushika, Tokyo
Winter - Suginami, Tokyo
       
     
Winter - Suginami, Tokyo
Winter - Suginami, Tokyo
       
     
Winter - Suginami, Tokyo